Trích Nguyên văn bởi umc007 View Post
B-phone chỉ có ở VN thôi, ở ngoại quốc đau có ai bán .
Phải nói là kô có ai mua