Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 51 to 75 of 86

Thread: Bộ sưu tập Bưu thiếp và tem thư

 1. #51
  daochoi
  Guest

  Default


  Ngày 26/10/1962 phát hành bộ tem "Ấp chiến lược"
  Ngày 03/01/1963 phát hành bộ tem "Thác Gougah"
  Ngày 01/03/1963 phát hành bộ tem "Công trường Mê Linh"
  Ngày 21/03/1963 phát hành bộ tem "Chiến dịch thế giới chống nạn đói"
  Ngày 07/07/1963 phát hành bộ tem "Toàn dân bảo vệ non sông"
  Ngày 26/10/1963 phát hành bộ tem "Chiến sĩ cộng hòa"
  Ngày 17/11/1963 phát hành bộ tem "Đệ bách chu niên hồng thập tự quốc tế"
  Ngày 10/12/1963 phát hành bộ tem "15 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền
  Ngày 15/01/1964 phát hành bộ tem "Hệ thống thủy điện Danhim"


 2. #52
  daochoi
  Guest

  Default
  Ngày 03/02/1964 phát hành bộ tem "Nguyên tử lực phụng sự hòa bình"
  Ngày 23/03/1964 phát hành bộ tem "Ngày khí tượng quốc tế"
  Ngày 20/07/1964 phát hành bộ tem "Thống Nhất"
  Ngày 06/09/1964 phát hành bộ tem "Bãi biển Hà Tiên"
  Ngày 01/11/1964 phát hành bộ tem "Kỷ niệm ngày Cách mạng 01/11/1963"


  Ngày 02/12/1964 phát hành bộ tem "Danh lam thắng cảnh"
 3. #53
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 11/04/1965 phát hành bộ tem "Kỷ niệm Hùng Vương"
  15/06/1965 phát hành bộ tem "Phật giáo"

  Ngày 17/05/1965 phát hành bộ tem "Đệ bách chu niên U.I.T."
  Ngày 26/06/1965 phát hành bộ tem "Năm hợp tác quốc tế"

  Ngày 10/09/1965 phát hành bộ tem "Tem thơ các loại hoa"
  Ngày 15/10/1965 phát hành bộ tem "Tem thơ đại học Việt Nam"
  Ngày 25/11/1965 phát hành bộ tem "Thanh - Thiếu - Nông 4-T"

  Ngày 14/12/1965 phát hành bộ tem "Thể dục và thể thao"  Ngày 24/04/1966 phát hành bộ tem "Đài VIBA - SAIGON"


 4. #54
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 22/06/1966 phát hành bộ tem "Viện trợ của thế giới tự do cho Việt Nam"

  Ngày 20/07/1966 phát hành bộ tem "Cứu trợ đồng bào tỵ nạn Cộng sản"


  Ngày 30/08/1966 phát hành bộ tem "Tết Trung Nguyên"
 5. #55
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 28/09/1966 phát hành bộ tem "Âm nhạc cổ điển"


  Ngày 12/10/1966 phát hành bộ tem "Tân trụ sở tổ chức y tế quốc tế"

  Ngày 01/11/1966 phát hành bộ tem "Việt Nam đấu tranh và xây dựng" 6. #56
  daochoi
  Guest

  Default
  Ngày 15/12/1966 phát hành bộ tem "Đệ nhị thập chu niên UNESCO"

  Ngày 12/01/1967 phát hành bộ tem "Các loại trái cây"
  Ngày 24/03/1967 phát hành bộ tem "Chí sĩ tiền bối"
  Ngày 01/05/1967 phát hành bộ tem "Đời sống dân chúng"
  Ngày 22/07/1967 phát hành bộ tem "Tiểu công nghệ Việt Nam"
  Ngày 18/09/1967 phát hành bộ tem "Đám cưới Việt Nam"

  Ngày 27/10/1967 phát hành bộ tem "Viện văn hoá"

  Ngày 01/11/1967 phát hành bộ tem "Xây dựng dân chủ "
 7. #57
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 05/12/1967 phát hành bộ tem “Lions International” (Kỷ niệm Đệ ngũ thập chu niên Hiệp hội Lions quốc tế)


  Ngày 10/12/1967 phát hành bộ tem “Ngày quốc tế chống nạn mù chữ”

  Ngày 15/12/1967 là ngày Lễ xuất phát Bưu cục lưu động và sử dụng máy bán tem trong chiến dịch Bưu điện phục vụ dân chúng
  Ngày 26/01/1968 phát hành bộ tem “Xây dựng nông thôn” 8. #58
  daochoi
  Guest

  Default
  Ngày 07/04/1968 phát hành bộ tem “Đệ nhị thập chu niên tổ chức Y tế Quốc tế”
  Ngày 22/06/1968 phát hành bộ tem “Phát huy tinh thần thân hữu với đồng minh”

  Ngày 20/08/1968 phát hành bộ tem phạt “Các loại bướm”
  Ngày 01/11/1968 phát hành bộ tem “Hữu sản hóa công nhân và nông dân”

  Ngày 10/12/1968 phát hành bộ tem “Năm quốc tế nhân quyền”
 9. #59
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 11/12/1968 phát hành bộ tem “Cơ quan cứu trợ nhi đồng Liên hiệp quốc”


  Ngày 15/12/1968 phát hành bộ tem “Tái thiết đường hỏa xa xuyên Việt”

  Ngày 23/03/1969 phát hành bộ tem “Phụ nữ Việt nam”
  Ngày 01/06/1969 phát hành bộ tem “Chiến dịch chiêu hồi”
 10. #60
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 09/06/1969 phát hành bộ tem “Dân chủ và Pháp trị”  Ngày 10/07/1969 phát hành bộ tem “Bưu chục lưu động đầu tiên”

  Ngày 29/08/1969 phát hành bộ tem “Dân tộc thiểu số Việt Nam”
 11. #61
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 20/09/1969 phát hành bộ tem “Tổng động viên”  Ngày 29/10/1969 phát hành bộ tem “Đệ ngũ thập chu niên Tổ chức Lao động Quốc tế”


  Ngày 02/01/1970 phát hành bộ tem (tem cuộn khổ nhỏ, máy tự động) “Lăng Minh Mạng”

 12. #62
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 15/01/1970 phát hành bộ tem “Các loại chim” gồm 04 mẫu (tem dị hình hình tam giác).


  Ngày 31/01/1970 phát hành bộ tem “Nạn nhân biến cố tết Mậu Thân”


 13. #63
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 13/03/1970 phát hành bộ tem "Y phục cổ truyền Việt Nam"  Ngày 26/03/1970 Kỷ niệm ngày ban hành "Luật người cày có ruộng"


  Ngày 10/06/1970 phát hành bộ tem "Tái thiết cố đô Huế"


  Ngày 29/08/1970 phát hành bộ tem "Người cày có ruộng" 14. #64
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 15/09/1974 phát hành bộ tem "Tái thiết khu gia cư"

  Ngày 03/140/1970 phát hành bộ tem "Năm năng suất Á châu"

  Ngày 16/11/1970 phát hành bộ tem "Thi sĩ Việt Nam: Nguyễn Đình Chiểu"

  Ngày 30/11/1970 phát hành bộ tem "Năm quốc tế giáo dục 1970"


 15. #65
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 08/12/1970 phát hành bộ tem “Hội nghị hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu kỳ 9”

  Ngày 09/12/1970 phát hành bộ tem “Đại hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu kỳ 6” gồm 01 mẫu
  Ngày 12/01/1971 phát hành bộ tem “Vũ điệu dân tộc Việt Nam”

  Ngày 26/03/1971 phát hành bộ tem “Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành luật người cày có ruộng”
 16. #66
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 06/06/1971 phát hành bộ tem “Người phu trạm thuở xưa”


  Ngày 19/06/1971 phát hành bộ tem “ Ngày quân lực”  Ngày 20/08/1971 phát hành bộ tem “Thú rừng Việt Nam”
 17. #67
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 28/09/1971 phát hành bộ tem “Mùa gặt”

  Ngày 09/10/1971 phát hành bộ tem “Tân trụ sở liên hiệp bưu chính quốc tế”

  Ngày 16/11/1971 phát hành bộ tem “Các loại cá”
  Ngày 20/12/1971 phát hành bộ tem “Phát triển bưu chính nông thôn”

  Ngày 10/01/1972 phát hành bộ tem “Phát triển ngư nghiệp”
 18. #68
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 28/01/1972 phát hành bộ tem “Vua Quang Trung”


  Ngày 04/02/1972 phát hành bộ tem "Cộng đồng phát triển"

  Ngày 26/03/1972 phát hành bộ tem "Ngày nông dân Việt Nam"
 19. #69
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 18/04/1972 phát hành bộ tem "20 năm phát triển hàng không Việt Nam 1951-1971"


  Ngày 05/05/1972 phát hành bộ tem "Cụ đồ nho"


  Ngày 15/06/1972 phát hành bộ tem "Nhân dân tự vệ"

  Ngày 10/07/1972 phát hành bộ tem "Công khố phiếu"
 20. #70
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 14/08/1972 phát hành bộ tem "Lính thú đời xưa"

  Ngày 01/09/1972 phát hành bộ tem "Người thương binh"

  Ngày 10/11/1972 phát hành lần thứ 2: bộ tem "Mùa gặt"

  Ngày 25/11/1972 phát hành bộ tem "Bình Long anh dũng"


  Ngày 30/11/1972 phát hành bộ tem "Năm quốc tế phát triển sách"

 21. #71
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 18/02/1973 phát hành bộ tem "Kỷ niệm người hồi chánh thứ 200.000"


  Ngày 24/02/1973 phát hành bộ tem "Chiến thắng Quảng Trị"  Bì thư kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 10/03/1973


 22. #72
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 23/03/1973 phát hành bộ tem "Ngày khí tượng thế giới"
  Ngày 26/03/1973 phát hành bộ tem "Ngày nông dân Việt Nam"


  Ngày 08/04/1973 phát hành bộ tem "Kỷ niệm 50 năm Interpol 1923-1973" 23. #73
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 17/05/1973 phát hành bộ tem "Ngày viễn thông thế giới"

  Ngày 06/11/1973 phát hành bộ tem "Phát triển quốc gia"

  Ngày 20/12/1973 phát hành bộ tem "Con trâu"
  Ngày 29/12/1973 phát hành bộ tem "Kỷ niệm 25 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền"

  Ngày 31/12/1973 phát hành bộ tem "Kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Y tế Quốc tê" 24. #74
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 13/01/1974 phát hành bộ tem "Cô lái đò"

  Ngày 28/01/1974 phát hành bộ tem "Kỷ niệm ngày Chiến Hữu Đồng Minh"


  Ngày 27/02/1974 phát hành bộ tem "Kỷ niệm Hai bà Trưng"


 25. #75
  daochoi
  Guest

  Default  Ngày 26/03/1974 phát hành bộ tem "Ngày nông dân"

  Ngày 02/04/1974 phát hành bộ tem "Kỷ niệm Hùng Vương"


  Ngày 14/04/1974 phát hành bộ tem "Thư viện Quốc gia"
  Ngày 01/06/1974 phát hành mẫu tem "Thương binh" in lại giá tiền  Ngày 22/06/1974 phát hành bộ tem "Ngày quốc tế viện trợ"Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 04-01-2010, 15:59

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •